Magyar Vizsla Kanok

12209117_1068597236498406_312227419_o 13059446_10154186957908566_1716275860_n 13059857_10154186963763566_285709676_n 13059917_10154186966138566_1429977227_n 13077172_10154186955523566_1772976925_n 13077218_10154186958973566_1100722341_n 13081752_10154186960688566_223043934_n 13081779_10154186962693566_1480954344_n 13081864_10154186961888566_967291702_n 13081868_10154186953333566_188005938_n 13084083_10154186959358566_2032010010_n 13101124_10154186964738566_413793721_n 13101417_10154186962353566_1392587494_n

Magyar Vizsla Kanok kategóriában:

Magasparti Rutinos Csatár
HRJCH, SLOJCH, HJCH, HCH, HGRCH, ICH, ROCH, ROGRCH, SRBCH
4x HPJ, 5x PJ, 22CAC, 6x ResCAC, 1x CACA, 11xCACIB, 13x BOB, BOG1, BOG2, BOG3, BIS3, 2x Best Hunting Dog, CACIT, 2xCACT, ResCACT
CLUB WINNER 2013
AV, VAV, VMV,NVCS
All-round Hunting Exam (Mindenes Vizsla Vizsga)
HD0

[Not a valid template]